Koncem ledna proběhne školní kolo konverzační soutěže ve francouzštině. Školní kolo se skládá z těchto částí. Žáci nejprve společně vykonají poslechovou část, jejíž výsledky budou zahrnuty do výsledného hodnocení. Po té se koná ustní kolo, ve kterém žáci mluví k tématu, které si vylosují a reagují na otázky zkoušejících. Na závěr hrají s jedním ze zkoušejících Jeu de role, rozhovor, jehož zadání si vyberou společně s tématem.
Žáci si losují z těchto témat:

1. Ma journée

 2. Mes loisirs

 3. Mes études

 4. Où je vis

 5. A table

 6. Comment on s´habille

 7. Mon avenir, mes rêves

 8. Mes vacances, mes voyages

 

 

Přesný termín konání poslechové i ústní zkoušky bude upřesněn.