Všem doporučuji interaktivní cvičení na procvičení slovní zásoby k tématu - LA VILLE. V přehledu na stránkách lexique Fle najdete cviččení ke všem probíraným tématům.